Praktiserende Gynækolog Niels Lund i Middelfart Fyn

05 oktober 2016 admin
Gynækolog Niels Lund

Vi sammenligner os med praktiserende lægers klinikker, hvor det mange steder er kutyme, at sygeplejersker eller jordemødre står for screeningskontroller for livmoderhalskræft. Hos Gynækolog Niels Lund har vi klare aftaler om håndtering og enhver mistanke om afvigende fund medfører at patienten ses af speciallægen.

Info om gynækologer i Danmark

Der er jo en skævvridning af tilbud om gynækologiske speciallæger i landet. I hovedstaden er der over 40 fuldtidsansatte gynækologer, mens tætheden per indbygger falder markant mod provinsen.

Se evt. Gynækologer i Region Syddanmark

Ikke mindst Nordjylland er dårligt repræsenteret med 2 speciallæger i Ålborg og en nord for Limfjorden. Dette betyder naturligvis at der ikke er samme patientunderlag i en speciallægepraksis i Hovedstaden som i Gynækologisk Klinik i Middelfart. Vi opfatter selv at vores patienter er mere spændende, men samlet set er det jo et politisk spørgsmål om hvordan vi vil fordele tilbuddene. Speciallægerne kan nemlig ikke bare nedsætte sig men tildeles et ydernummer, som er geografisk placeret idé hvor regionerne ønsker det.

At arbejde hos Gynækolog Niels Lund

Billede af Gynækolog Niels Lund

Arbejdet i klinikken er mangfoldigt – hver dag nye udfordringer og nye problemstillinger. Vi vil alle forsøge at holde patienten i centrum og give den bedst mulige behandling og information. Med mere en 3.000 patientkontakter per år vil der forekomme misforståelser, men det er vores indtryk at patienttilfredsheden er særdeles høj hos Gynækolog Niels Lund og vi stræber efter at yde den bedste tænkelige service i vores klinik i Middelfart.

Find Gynækolog Niels Lund på LinkedIn

Med den nye akkreditering medfølger også klarere registrering af utilsigtede hændelser og vores egen håndtering og information om patientrettigheder er forbedret.

Du er velkommen til at besøge Gynækolog Niels Lund på følgende adresse: Gynækologen via Krak

Det er dog stadig Gynækolog Niels Lunds opfattelse, at samtale og forløb med misforståelser kan bringe mange sager ud af verden og at vores mange forbehold i journalerne ikke må medføre, at vi slækker på den faglige kvalitet og det er noget vi lytter til, for det er i alles interesse at et besøg hos Gynækolog Niels Lund skal forbindes med noget positivt, og man skal ligefrem glæde sig til at se os igen.

Flere Nyheder