Der bliver så tit talt herhjemme om social dumping og ikke mindst arbejdskraft, som bliver hyret fra udlandet, der lever under kummerlige forhold og en lav løn – som er relativt høj for deres hjemlands vedkommende – mens de tager jobbene fra danskerne, der er medlem af fagforeninger med videre. Disse typer finder man ofte i specielle samfundslag og arbejdsfunktioner, hvor de måske har en tendens til sort arbejde og et stort alkoholforbrug. Men man kan jo et eller andet…