Vi sammenligner os med praktiserende lægers klinikker, hvor det mange steder er kutyme, at sygeplejersker eller jordemødre står for screeningskontroller for livmoderhalskræft. Hos Gynækolog Niels Lund har vi klare aftaler om håndtering og enhver mistanke om afvigende fund medfører at patienten ses af speciallægen. Info om gynækologer i Danmark Der er jo en skævvridning af tilbud om gynækologiske speciallæger i landet. I hovedstaden er der over 40 fuldtidsansatte gynækologer, mens tætheden per indbygger falder markant mod provinsen. Se evt. Gynækologer i…